Monthly Archives: styczeń 2017

OLIMP-FINAL-male

Olimpiada – Etap Okręgowy

Treść listu, który otrzymaliśmy od władz PCK

_Szanowni Państwo,_

bardzo dziękujemy za zgłoszenie zwycięzców
etapu szkolnego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Nasze gratulacje dla Szkolnego Koła PCK nr 164!

Jednocześnie uprzejmie informuję, że jako Oddział Rejonowy PCK Warszawa-Bielany
zgłosiliśmy Państwa udział do etapu okręgowego Olimpiady, który odbędzie się w marcu br.

Continue reading…

rana

Szkolenie dla członków szkolnego koła PCK

W poniedziałek tj 9 stycznia br. członkowie grupy PCK zostali przeszkolenie przez p. pielęgniarkę z udzielania pierwszej pomocy. Tematy zajęć dotyczyła opatrywanie ran.

Trzeba pamiętać, że nawet mała rana może być niezwykle niebezpieczna, ponieważ może uszkodzić organy wewnętrzne. Dlatego każda rana wymaga odkażenia i opatrzenia. Niezwykle groźny może być krwotok, jeśli nie da się go zatamować, potrzebna jest pomoc lekarza.

Kolejne szkolenie odbędzie się za 2 tygodnie.

sanki

Konkurs „Bezpieczne ferie 2017”

KONKURS PLAKATOWY
„BEZPIECZNE FERIE 2017”
V edycja

Regulamin
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszego gimnazjum.
2. Organizatorem konkursu jest p. Dariusz Siciński – nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa.
3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A3, maksimum A2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
4. Termin wykonania pracy upływa 26 stycznia 2017 r.
5. Interpretacja tematu jest dowolna i zależy od osoby wykonującej pracę.
6. Prace dostarczone do organizatora po terminie nie będą oceniane.
7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana
w tym celu Komisja Konkursowa.
8. Za udział w konkursie uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu EDB.
9. Uczniowie, których prace zostaną wyróżnione w konkursie otrzymają dyplom.
10. Uczeń, którego praca zwycięży otrzyma dodatkowo nagrodę rzeczową.