Monthly Archives: wrzesień 2015

kropelka Corel ver11

Nabór do Szkolnego Koła PCK 2015/16

Wszystkich chętnych uczniów w naszej szkoły zapraszam do uczestnictwa w Szkolnym PCK.
Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Nasi wolontariusze odbędą szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.
Polski Czerwony Krzyż jest liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
Spotkania SK PCK odbywają się w środy na długiej przerwie (12:25) w sali 89.
Opiekunem koła jest p. Dariusz Siciński – nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć technicznych.